"Masz Nas" w Tuchowie

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie dla firmy to ochrona jej mienia od zdarzeń oraz odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
"Masz Nas" w Tuchowie

Przedmiot ubezpieczenia dla firm

Każdy rozsądny przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z potrzeby posiadania ochrony mienia, bez którego nie mógłby prowadzić działalności gospodarczej.

Przedmiot ubezpieczenia dla firm obejmuje znajdujące się w niej nieruchomości, środki trwałe, ogrodzenia czy środki obrotowe. Zakres ubezpieczenia obejmuje kradzież z włamaniem, rabunek, ogień czy inne zdarzenia losowe jak np. huragan, powódź. Ubezpieczenie to może obejmować szkody wyrządzone wobec osób trzecich lub podmiotów gospodarczych.

"Masz Nas" ubezpieczenia dla firm w Tuchowie

"Masz Nas" w Tuchowie

Dlaczego warto posiadać polisę?

Każde ubezpieczenie zapewnia pomoc finansową w przypadku szkody, zwraca koszty uporządkowania po niej, a także finansuje niezbędną pomoc prawnika, informatyka, ślusarza, elektryka czy innych specjalistów.

Przede wszystkim firmy szczególnie narażone na niebezpieczeństwo związane z wypadkami przy pracy pracowników powinny posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładem takiej firmy może być firma budowlana czy transportowa. Śmiertelny wypadek pracownika na budowie to koszt odszkodowania od pracodawcy, a wynosi on nawet kilkaset tysięcy złotych. Pamiętaj, że od tego warto się ubezpieczyć!

Firma produkcyjna może ubezpieczyć się np. od wprowadzenia wadliwego produktu do obrotu. Dzięki temu nie tylko uniknie braku funduszy na usunięcie wadliwego produktu z rynku ale także zyska środki na naprawienie szkody jakie wyrządziły te produkty.

Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posiada zasady ubezpieczenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dlatego wybór odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej w zależności od zakresu działalności i wielkości firmy może być bardziej lub mniej korzystny.

"Masz Nas" ubezpieczenia dla firm w Tuchowie

"Masz Nas" w Tuchowie

Partnerzy

Nasze biuro współpracuje z 15 towarzystwami ubezpieczeniowymi, co pozwala zaproponować Państwu najkorzystniejsze opcje ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie dla firmy w pakiecie z OC działalności w promocyjnej cenie!